VÅR MEDLEMSTIDNING - LOCKROPET


 

Redaktör:
Agnes Söderquist & Nicolina Gustafsson
email: lockropet@gmail.com

Curly Coated Retriever Klubbens tidning heter Lockropet och utkommer med fyra nummer per år.
Tidningen är det forum där du som medlem kan få aktuell information om vad som händer i din klubb och där också du själv kan förmedla det du vill till din klubb och dess medlemmar.
En klubbtidning är till för medlemmar och skall vara av medlemmar, med andra ord är det vi tillsammans som gör vår klubbtidning levande.

Tänk på följande om du sänder material till tidningen: Textmaterial till Lockropet ska skickas via e-post.
Redaktören förbehåller sig rätten att vid behov redigera i insänt material.
Fotografier som är digitala måste ha en upplösning på 300 dpi samt ha en storlek på 10×15 cm för att bli bra i tryck.

Lockropet