Göteborg 5 januari 2018


      

Domare: Petra Nilsson

Mästarklass
Poäng: 91
Kvalificerande
CERT
Mörkehäll Engla