Kingelstad 30 juli 2017


      

Domare: Leif Gustafsson

Nose Work 1
Poäng: 50
Fel: 4
Mörkehäll Engla