Svalöv 1 oktober 2017


   

Domare: Madeleine Persson

Mästarklass
Poäng: 89
Ej kvalificerande
Arrissa
Poäng: 94
Kvalificerande
CERT
Mörkehäll Engla

 

Domare: Filip Ertzinger

Mästarklass
Poäng: 92
Kvalificerande
CERT
Arrissa
Poäng: 95
Kvalificerande
CERT
Mörkehäll Engla

 

Domare: Eva Hansson

Mästarklass
Poäng: 98
Kvalificerande
CERT
Arrissa
Poäng: 79
Ej kvalificerande
Mörkehäll Engla