Halmstad 27 augusti 2017


   

Domare: Petra Nilsson

Mästarklass
Poäng: 100
Kvalificerande
CERT
Arrissa
Poäng: 85
Ej kvalificerande
Mörkehäll Engla

 

Domare: Hildur Persdotter

Mästarklass
Poäng: 97
Kvalificerande
CERT
Arrissa
Poäng: 98
Kvalificerande
CERT
Mörkehäll Engla