Stora Höga 6 augusti 2017      Domare: Sandra Freij

Mästarklass
Poäng: 95
Kvalificerande
CERT
Arrissa
Poäng: 79
Ej kvalificerande
Mörkehäll Engla
Poäng: 86
Ej kvalificerande
Ripcurl's Hexa

  

Domare: Eva Svanstedt

Mästarklass
Poäng: 99
Kvalificerande
CERT
Arrissa
Poäng: 79
Ej kvalificerande
Mörkehäll Engla
Poäng: 82
Ej kvalificerande
Ripcurl's Hexa