Karlstad 4 augusti 2017      Domare: Jana Himmel

Mästarklass
Poäng: 95
Kvalificerande
CERT
Arrissa

  

Domare: Madeleine Svensson

Mästarklass
Poäng: 100
Kvalificerande
CERT
Arrissa