Sjöbo 28 maj 2017      

Domare: Eva Hansson

Mästarklass
Poäng: 96
Kvalificerande
CERT
Arrissa
Disk. Mörkehäll Engla

  

Domare: Monique Wrambeck

Mästarklass
Poäng: 100
Kvalificerande
CERT
Arrissa
Poäng: 51
Ej kvalificerande
Mörkehäll Engla