Växjö 14 maj 2017      

Domare: Günter Ortschied

Mästarklass
Poäng: 96
Kvalificerande
CERT
Arrissa
Poäng: 83
Ej kvalificerande
Mörkehäll Engla

  

Domare: Christer Mårtensson

Mästarklass
Poäng: 100
Kvalificerande
CERT
Arrissa
Poäng: 80
Ej kvalificerande
Mörkehäll Engla