Osby 7 maj2017      

Domare: Leif Borgenlöv

Mästarklass
Poäng: 95
Kvalificerande
CERT
Arrissa
Disk. Mörkehäll Engla

  

Domare: Ann Persson

Mästarklass
Poäng: 97
Kvalificerande
CERT
Arrissa
Poäng: 45
Ej kvalificerande
Mörkehäll Engla