Göteborg 5 mars 2017      

Domare: Eva Svanstedt

Mästarklass
Poäng: 99
Kvalificerande
CERT
Arrissa
Poäng: 92
Kvalificerande
CERT
Mörkehäll Engla

 

 

Domare: Sandra Freij

Mästarklass
Poäng: 97
Kvalificerande
CERT
Arrissa