Göteborg 4 mars 2017      

Domare: Eva Svanstedt

Mästarklass
Poäng: 98
Kvalificerande
CERT
Arrissa
Poäng: 94
Kvalificerande
CERT
--> SE RLCH
Mörkehäll Engla