Linköping 21 januari 2017      

Domare: Linn Aasen

Mästarklass
Poäng: 96
Kvalificerande
CERT
Arrissa
Poäng: 90
Kvalificerande
CERT
Mörkehäll Engla

 

Domare: Hans Löhman

Mästarklass
Poäng: 86
Ej kvalificerande
Arrissa