Lund 16 oktober 2016


   

Domare: Madeleine Persson

Mästarklass
Poäng: 90
Kvalificerande
Arrissa
Poäng: 33
Ej kvalificerande
Mörkehäll Engla