Höör 25 september 2016


   

Domare: Leif Borgenlöv

Mästarklass
Poäng: 89
Kvalificerande
Arrissa
Poäng: 54
Ej kvalificerande
Mörkehäll Engla