Höganäs 10 september 2016


  

Domare: Leif Borgenlöv

Avancerad klass
Poäng: 71
Kvalificerande
Mörkehäll Engla  

 

Domare: Cari Eliasson Thulin

Mästarklass
Poäng: 95
Kvalificerande
Arrissa