Osby 27 augusti 2016


  

Domare: Beatrice Palm

Avancerad klass
Poäng: 36
Ej Kvalificerande
Mörkehäll Engla  

 

Domare: Ingrid Dahlqvist

Mästarklass
Poäng: 90
Kvalificerande
Arrissa