Sjöbo 21 maj 2016


 

Domare: Eva Hansson

Mästarklass
Poäng: 98
Kvalificerande
Arrissa        
Nybörjarklass
Poäng: 60
Ej kvalificerande
Mörkehäll Engla