Stäket 2 novmber 2016


  

Domare: Göran Ädel

Öppen klass
Pris: 1 Stormacre Ray Of Light