Stäket 26 oktober 2016


  

Domare: Göran Ädel

Anlagsklass
Pris: Godkänd Stormacre Ray Of Light