Skåne 1 juni 2016


  

Domare: Karl-Axel Larsson

Öppen klass
Pris: 1
--> SE VCH
Mörkehäll Engla