Södra 1 mars 2016


 

Domare: Kent Becker

Anlagsklass
Pris: Godkänd Mörkehäll Engla