FUNKTIONSBESKRIVNING RETIREVER


 

 

 

FB-R – en officiell verksamhet som sjösattes 2014, den blir stambokförd på

SKK Hunddata/Avelsdata 

Retrieverns ursprungliga egenskaper har gjort att de tillhör de mest populära raserna i vårt land. Den är både en härlig familjemedlem och med sina ursprungliga jaktliga egenskaper har den också en stor arbetskapacitet. Egenskaper som är viktiga att bevara för framtiden. 

Du kan som retrieverägare få en beskrivning av dessa specifika egenskaper utan att din hund behöver vara tränad. Egenskaperna belyses i elva olika moment såsom apporteringslust, uthållighet, problemlösning, vilthantering m.fl. 
Du som ägare eller förare ska vara medlem i SSRK eller i en SSRK-ansluten rasklubb. Det fordras inga förberedelser och det finns inga större krav på att din hund ska vara lydig. Du som hundägare behöver inte ha några förkunskaper och du får hjälp och instruktioner av en testledare om hur du ska gå till väga vid varje moment. 

Om du som uppfödare och/eller hanhundsägare vill samla valpar ur en eller flera kullar för en träff är det ett ypperligt tillfälle att samtidigt anordna en beskrivning. SSRK:s avdelningar och Rasklubbar kan också vara arrangör för beskrivningar. Mer och utförlig information, jämte reportage, finns att läsa på SSRK:s webbsida, www.ssrk.se.

 Kommande funktionsbeskrivningar: 

 

SSRK/Östra inbjuder till

Funktionsbeskrivning Retriever (FB-R)

Söndag 28 maj 2017 i Norrtäljetrakten

 

Beskrivare: Gunilla Lefwerth

Alla Retrieverraser är välkomna att anmäla. Hundar som är två år och yngre har
företräde. Vid överanmälan sker lottning för övriga.

Max 10 hundar.

Hund ska ha uppnått 12 månaders ålder. Det finns ingen övre åldersgräns.
Den ska vara ID-märkt och vaccinerad.

Anmälan görs på särskilt formulär på www.ssrkostra.se/

Uppge hundens registreringsnamn, registreringsnummer, ras, kön, födelse-datum, 
uppfödare, ägare, bostadsort, mobilnummer, e-postadress.

Avgift 400 kr sätts in på SSRK/Ö pg 68 14 16 – 4 ange FB-R samt datum i betalningen.

Anmälan och betalning senast 12 maj

PM, katalog samt vägbeskrivning kommer mailas ut. Upplysning, maila eller ring

Gunilla Lefwerth (gunilla.lefwerth@glocalnet.net) 070-687 76 49