AVELSFRÅGOR


 

Kontaktperson i avelsfrågor:

Jane Edvinsson
Tallstigen 3
667 33 Forshaga
Tel: 070-227 15 43
jannedvinsson@gmail.com

 

Curly Coated Retriever klubbens mål är att främja ett avelsarbete för att föda upp såväl friska, arbetande som exteriört korrekta Curly Coated Retrievers.

Den avelsansvariges huvudsakliga uppgift är att ge service till våra uppfödare och att verka för sundhet och god utveckling av rasen men bör inte rekommendera enskilda hanhundar.

En målsättning för avelsrådets arbete är att samla in så mycket information som möjligt om olika hanhundar både i Sverige och i utlandet.Vi hjälper gärna till med kontakter utomlands! Du hanhundsägare som har en hanhund som uppfyller kraven för valpförmedling och som du anser skulle kunna vara en tillgång i aveln anmäl din hane till någon i avelsgruppen.

För att vi skall kunna ge så god service som möjligt är är vi tacksamma om du uppfödare/hundägare meddelar avelsrådet när några problem uppstår … t.ex. epilepsi, hudproblem, hjärtfel, temperamentsproblem mm.

Tänk på att ingen kombination är bättre eller sämre än den andra, men det är viktigt att Du, både som tik- eller hanhundsägare, själv är övertygad om att den planerade kombinationen kommer att resultera i en kull curlyvalpar som gynnar rasens utveckling!


Curly Coated Retrievern och hälsan

Liksom de flesta retrieverraser finns det vissa problem även hos curly med ärftliga sjukdomar: bland annat höftledsdysplasi och epilepsi. HD frekvensen ligger ungefär på samma nivå som bl.a. labrador och golden, men pga att rasen är så numerärt liten (få individer) blir procenttalen mycket skiftande från år till år. Detta gör att det är vanskligt att ge en exakt siffra.

Epilepsi förekommer och har tidigare varit ett problem inom rasen. Numera inträffar något eller några fall om året.

Rasen ingår i Svenska Kennelklubbens hälsoprogram nä det gäller höftledsröntgen. Det innebär att man inte får registrera sina valpar om inte föräldradjuren har känd höftledstatus.

Dr Milan Hess, USA har varit vänlig och gjort en sammanfattning av det föredrag om GSD hos Curly som hon höll på Seminariedagen i Mölle.

Vill Du har mer info så besök deras hemsida:

http://www.flairfor.com/glycogenstoragediseaseIIIa.html

 

Dokument:

Rasspecifik Avelsstrategi för Curly Coated Retriever

Hälsoenkät 1

Hälsoenkät 2

Avel - DNA-tester

I dagsläget finns möjlighet att DNA-testa för två sjukdomar som kan drabba rasen:

EIC (exercise induced collapse) är en neurologisk sjukdom där överföringen av impulser mellan nerver och muskulatur inte fungerar som den ska. Symptomen visar sig vanligen mellan 7 månader och 2 års ålder, då hunden efter 5-15 minuters hård ansträngning blir vinglig, ”tappar” bakdelen och till slut ramlar omkull. Tidare länk fungerade inte längre, men du kan läsa mer på http://www.flairfor.com/exerciseinducedcollapse.html 

GSDIIIa
Glycogen storage disease type IIIa is an autosomal recessive metabolic disorder and inborn error of metabolism, that is characterized by a deficiency in glycogen debranching enzymes. Affected dogs show less symptoms in early life, but older animals suffer from lethargy and episodic hypoglycemia with collapse.(ref http://www.laboklin.de/index.php?link=labogen/pages/html/en/geneticdiseases/dog/dog_gsdiiia.htm )

Mer information samt databaser på testade curly coated retrievers

http://www.flairfor.com/glycogenstoragediseaseIIIa.html


Förutom att skicka testerna till USA finns idag också möjlighet att testa på Laboklin i Tyskland
http://www.laboklin.de/index.php?link=en/News/main.html&lang=en